+
 • 97-DSC3-4LC3模块盒装配1.jpg
 • 97-DSC3-4LC3模块盒装配2.jpg
 • 97-DSC6-4LC6模块盒装配1.jpg
 • 97-DSC6-4LC6模块盒装配2.jpg
 • 97-FC3模块盒装配.jpg
 • 97-FC6模块盒装配.jpg
 • 97-SC6- DLC6模块盒装配1.jpg
 • 97-SC6- DLC6模块盒装配2.jpg
 • 97-SC12-DLC12模块盒装配1.jpg
 • 97-SC12-DLC12模块盒装配2(1).jpg
CE
ROHS
ISO

MPO-97(模块盒)

产品型号:

MPO-97


适用于所有 97型号MPO模块盒机箱; 可安装LC、SC、MPO光纤适配器;
文件下载

隐藏域元素占位

 • 产品描述
 • 产品特征

  1. 适用于所有 97型号MPO模块盒机箱;

  2. 可安装LC、SC、MPO光纤适配器;

  3. 材质可选冷轧钢板/铝合金1.5厚度;

  4. 表面喷塑处理,符合ROHS要求。

   

   MPO-97 模块盒

  适配器

  12Fiber

  24-Fiber

  48-Fiber

  72-Fiber

  96-Fiber

  FC/ST

  YES

  /

  /

  /

  /

  SC

  YES

  /

  /

  /

  /

  LC

  YES

  YES

  /

  /

  /

  MPO

  YES

  /

  /

  /

  /

   

  关键词:
  • MPO-97 模块盒

在线留言

亲爱的客户,如果您对我们的产品或服务有任何意见或建议,请及时让我们知道,我们将尽快为您提供满意的服务

%{tishi_zhanwei}%